Företag

Företagsmassage är både förebyggande och behandlande, med andra ord ett bra komplement till övrig friskvård. Massage passar alla kategorier av anställda.På sikt kan massage ge friskare personal med bättre hälsa. Behandlar man krämpor innan de blir för stora kan man på så sätt undvika sjukskrivningar som kan ge höga kostnader för både individ och företag. Förutom fysiskt välbefinnande ger massage också en allmän "lugn och ro effekt" som är positiv för bl.a. andning, matsmältning och sömn.Massage ökar också medvetenheten om den egna kroppen och hälsan, vilket också kan stimulera till en positiv förändring av den egna livsstilen.