GDPR

Ullas Massage & Friskvård, org. nr 1959041124211, följer dataskyddsförordningen (GDPR).

Syftet med lagen är att skydda enskilda personers grundläggande rättigheter och friheter och särskilt deras rätt till skydd av lämnade personuppgifter.
När du får behandling hos mig får jag tillgång till de personuppgifter du lämnar. Dina uppgifter används enbart i syfte att genomföra behandlingar på ett professionellt sätt.

Vissa uppgifter måste jag samla och spara för att kunna fullfölja mina uppgifter som terapeut och vissa på grund av myndighetskrav.

Jag lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, eller utan att gällande lagar, inklusive dataskyddsförordningen och GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol tillåter eller ålägger oss detta.

Jag sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som de samlades in för.
På begäran raderas personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte rättsliga skäl förbjuder detta.

Vill du veta mer om min integritetspolicy är du välkommen att höra av dig till mig via telefon eller mail.